Skip to main content

ONAYLAMA

DQ/IQ/OQ (/PQ) PROTOKOLLERİNİN VE RAPORLARININ HAZIRLANMASI

 

 • Müşterilerle mutabık kalmak suretiyle, müşteri tarafından tetkik ve onay
 • Donanım ve yazılım tasarımı (DQ)
 • Dokümantasyon (IQ)
 • Otomasyon donanımı (IQ)
 • Elektro donanım ve dolaplar (IQ)
 • Güvenlik elemanları ve işlevleri (IQ/OQ)
 • MSR - elemanları (IQ) – elemanların sadece İSE tarafından teslimatı gerçekleştiğinde
 • MSR elemanlarının kalibrasyonu (OQ) - elemanların sadece İSE tarafından teslimatı erçekleştiğinde
 • İşletim sistemi (OQ)
 • Sinyal ve ölçüm devresinin kontrolü (OQ)
 • Alarm ve kontrol sekansları (OQ)
 • Temel işlemler (OQ)
 • Sistem – Performans testi (PQ) (Güvenlik ve stres testi, iletişim, şebeke)
 • risk bazlı yaklaşım

DEĞİŞTİRME KONTROLÜ VE İDARE KULLANIM KILAVUZU – KULLANICI EL KİTABI (TÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE VEYA FRANSIZCA) (OTOMASYON + ELEKTRİK)

 

 • Görüntüleme üzerinden kullanım
 • SOP – İşletme ile ilgili sekans programı (işletme durumları – Proses akışı)
 • SOP – Önlem amaçlı bakım
 • SOP – Hata tanıma ve hata giderme
 • SOP – Güvenlik ve tehlike işaretleri
 • SOP – Tesisin faaliyetinin durdurulması ve yeniden çalıştırılması
 • SOP – MSR cihazlarının kalibrasyonu - elemanların sadece İSE tarafından teslimatı gerçekleştiğinde

YERİNDE HW TETKİKİ VE KONTROLÜ (SAT – FABRİKA KABUL TESTİ - SITE ACCEPTANCE TEST) 
KUMANDA PANOSUNUN DOKÜMANTASYONU YAPILMIŞ HW TETKİKİ VE KONTROLÜ

DONANIM TASARIM SPESİFİKASYON (DQ)

 

 • Kablo döşeme ve montaj (IQ)
 • Elemanların ayarı - Konfigürasyon (IQ)
 • Otomasyon donanımı (IQ)
 • Teslimatçı dokümantasyonu (IQ)
 • Güvenlikle ilgili donanımların işlevi (OQ)
 • MSR elemanlarının dokümantasyonu yapılmış HW tetkiki ve kontrolü (sadece İSE tarafından eslimatın gerçekleşmesi durumunda)
 • Donanım Tasarım Spesifikasyon (DQ)
 • Kablo döşeme ve montaj (IQ)
 • Elemanların ayarı - Konfigürasyon (IQ)
 • Otomasyon donanımı (IQ)
 • Teslimatçı dokümantasyonu (IQ)
 • Kalibrasyon (OQ)

YERİNDE SW TETKİKİ VE KONTOLÜ (SAT – FABRİKA KABUL TESTİ – SITE ACCEPTANCE TEST)
SPS VE GÖRÜNTÜLEMENİN DOKÜMANTASYONU YAPILMIŞ SW TETKİKİ VE KONTROLÜ

 

 • Yazılım tasarımı tetkiki ve kontrolü (DQ)
 • Dokümantasyonun tetkiki (IQ)
 • İşletim sisteminin ve sistem programlarının tetkiki (OQ)
 • Sinyal ve ölçüm devrelerinin tetkiki (OQ)
 • Alarm ve kontrol sekanslarının tetkiki (OQ)
 • Birim işlemlerinin tetkiki (OQ)
 • Özel görüntüleme noktalarının tetkiki (OQ)
 • Güvenlikle ilgili işlemlerin ve operasyonların tetkiki (OQ)
 • Otomatizasyon sisteminin performasının tetkiki (OQ)
 • SPS, SCADA ve kullanım tablosunun tekrar ısınması, çalışmaya başlaması ve tekrar çalışmasının tetkiki (PQ)
 • Kontrol raporu 

TEKRAR ONAYLAMA (GEÇMİŞE DAİR ONAYLAMA)

 

 • Montaj tetkiki
 • Riziko analizi
 • Eksik dökümanların hazırlanması
 • Alan raporunun hazırlanması
 • Onaylama protokollerinin ve raporlarının hazırlanması
 • Onaylamanın gerçekleşmesi 

DOKÜMANTASYON Onaylama Raporları

 

 • Toplam dokümantasyonun düzenlenmesi ve hazırlanması - "as built"
 • Dokümantasyonun teslimi
 • Yedek Parçalar 
 • Dizayn dokümantasyonu, Onaylama, Elemenlar dokümantasyonu