Skip to main content

Hizmetler

TEMEL TASARIM OTOMASYON

 • Teknik seyir ve gelişimtarifi, fonksiyon tarifi, kullanıcı talepleri şartnamesi, işlevsel şartname ve tasarim şartnamesinin hazırlanması
 • Pilot sistemlerin, ayar ve kontrol düzenlerinin ve görüntüleme sistemlerinin seçimi (SCADA)
 • Yabancı sistemlere olan arabirimlerin tasarımı ve entegre edilmesi
 • Tarifi idarelerinin yorumlanması, rapor sistemleri, uzaktan erişim

YAPILANDIRMA VE PROGRAMLAMA

 • Teknik seyir ve gelişimin programlaması ve yapılandırılması
 • FDA yönergesine ve uluslararası standartlara uygun olarak görüntüleme ve kullanıcı arabirimlerin gelişimi
 • MSR elemanlarının parametrelendirilmesi
 • İşletim sistemi konfigürasyonu (sanallaştırılmış veya sanallaştırılmamış)
 • Müşteriye özel sistem genişletme ve zenginleştirme
 • Mevcut sistemlere bağlanması
 • ISA-S88.01 göre batch control (fiyiksel veza yşntemsel model) – DIN EN61512-1, Namur NE33
 • Otomasyon şebeke yapımı, sertifikalı SCADA/PLS, sertifikasız SCADA/PLS – sanallaştırılmış SCADA/PLS

FAALİYETE GEÇİRME

 • Donanım sinyal testleri ve yazılım testleri
 • Donanım ve yazılım işlev testleri, kabul testleri
 • Kontrol devresi ayarı
 • Validasyon
 • FDA „21 CFR Part 11” GamP 4.0 ve GamP 5.0 uyarinca uygunluk, ISPE Kayitlama ve Veri Entregrasyonu
 • Riziko analizin hazırlanmasında regülatif tecrübe
 • Tüm yaşam döngüsü boyunca kalite teminatı tedbirlerinin kullanılması vasıtasıyla onaylanabilir sistemler
 • Donanım, yazılım ve MSR elemanlarının GMP’ye uygun tanımlanması ve dökümantasyonu, proje ve kalite planı
 • Deneme planlarının, IQ/OQ protokollerinin ve raporlarının hazırlanması, otomasyon sistemlerinin IQ ve OQ’sunun tatbiki
 • Gerekli otomasyon SOP’lerinin hazırlanmasında yardım ve destek
 • Onay tasarımlarının ve tekrar onaylamalarının hayırlanmasında danışmak hizmeti, modüler bir sisteme göre düzenlenmiş (beklenen ve geriye dönük) prospektiv ve retrospektif)

SERVİS VE BAKIM

 • 24 saat bakım ve servis hizmeti, uluslararası bakım sözleşmeleri
 • Yerinde veya modem/VPN/uzak bakım yazılımı vasıtasıyla yazılım servisi
 • GaMP’ye uygun servis vasıtasıyla garantili reaksiyon müddeti ve onaylanmiş sistem durumunun korunması
 • Bakım planlarının ve kullanım kılavuzlarının hazırlanmsı
 • Yazılım güncellenme