Skip to main content

MEDYA ve BUFFER

TANKLAR – EK SİSTEMLER – AYIRMA VE PARÇALAMA İŞLEMLERİ – UF/DF

Besleyici solüsyon, tampon eriyik ve ek sistemleri her ilaç üretimi sanayisinin esas unsurlarıdır.

Müsterilerimize besleyici solüsyon, tampon eriyik hazırlama, sürekli tampon-medya karma hattı, depo, ayırma ve parçalama işlemleri ve UF/DF tesisleri için otomasyon çözümlerimizi ve uzun yıllara dayanan tecrübemizi sunmaktayız.

Bağımsız çalışan veya kompleks proses kontrol sistemine sahip üretim tesislerine entegre edilmiş üniteler için gerçekleştirdiğimiz otomasyonda,  düzenleme, idare ve iletişim ara birimleri, sistemin ayrılmaz birer parçasıdır.

Sistemlerimiz, uygulanması ve dokümantasyonu bakımından GAMP yönetmeliğine uygundur.

Otomasyon sistemlerimiz SPS (programlanabilir kontrolör) tabanlı olup, tüm işleme akışlarını kontrol eder ve düzenler. Kullanıcı arabirimleri, grafik yüzeyli panellerden, proses kontrol sistemine entegre edilmiş SCADA sistemine kadar uzanmaktadır.

Aplikasyon yazılımı, piyasada kullanılan standart otomasyon unsurları kullanılarak ve bu unsurlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir:

SPS ünitesi: Siemens SİMATİC, Allen Bradley, B+R

Görselleştirme: Siemens WinCC, WinCC flexible (esnek), iFix, InTouch

Kontrol sistemleri: Siemens PCS7 ve PCS7 Batch’li Box (İSA S88)