Skip to main content

FAALİYET ALANIMIZ

Faaliyet alanımız otomasyon teknolojisidir. Kontrol tertibatlarının, proses pilot sistemlerinin ve bireysel yazılım çözümlerinin planlanması, kurulması, yapımı, uygulanması SCADA sistemleri faaliyete geçirilmesi ve onaylanması alanlarında size know-how bilgilerimizi sunuyoruz.

Çalışmalarımızın ağırlık noktalarını ilaç sanayinin ve bu konuda gerekli hizmeti sağlayıcı tesislerin, aynı zamanda biyoteknoloji alanında pilot ve deneme tesislerinin üretim prosesleri oluşturmaktadır.

Merkez işlem veri toplama, alarm sistemleri ve veri güvenliği SCADA’ya dayanan sistemlerimizin önemli unsurlarıdır. 

Çalışmalarımız geniş kapsamlıdır. Otomasyon sistemlerimiz için uygun donanımı değerlendiriyor, kuruyor, test ediyor ve teslim ediyoruz.

Otomasyon projesinin tüm safhalarında müşterilerimize danışmalık görevimizi yerine getirmek suretiyle destek sağlıyor ve yardımcı oluyoruz.