Skip to main content

WFİ & AP

Temiz medya için Otomasyon örnekleri (WFI / AP / RD)

İlaç üretim işletmeleri için katışıksız besleyici solüsyon imalatı, depolama ve dağıtım yüksek kalite gerektirir. Dağıtım sistemleri, prosesin ihtiyaclarına göre özel olarak kurulmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Bu farklı teknolojik talepleri özel olarak geliştirdiğimiz ve pratikte geçerlilik kazanmış proses taleplerine uygun olarak (homojen olarak uyarlanmış ve bunun içine entegre edilmiş) düzenlenmiş olan esas fonksiyon yapı taşları ile gerçekleştiriyoruz. Üretim üniteleri ile kullanıcı üniteleri veya proses kontrol sistemleri arasındaki iletişimi sağlamak için uygun arabirimleri müsterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Firmamiz sadece katışıksız besleyici solüsyon, depo ve dağıtım sistemlerini sağlamıyor. Aynı zamanda işleme tekniği açısından önemli WFİ üreticileri, saf buhar üreticileri, UO-EDİ gibi imalat tesislerini, otomasyon sistemlerine problemsiz entegre etmektedir.

Sistemlerimiz, uygulanması ve dokümantasyonu bakımından GAMP yönetmeliğine uygundur.

Otomasyon sistemlerimiz SPS (programlanabilir kontrolör) tabanlı olup, tüm işleme akışlarını kontrol eder ve düzenler. Kullanıcı arabirimleri, grafik yüzeyli panellerden, proses kontrol sistemine entegre edilmiş SCADA sistemine kadar uzanmaktadır.

Aplikasyon yazılımı, piyasada kullanılan standart otomasyon unsurları kullanılarak ve bu unsurlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir:

SPS ünitesi: Siemens SİMATİC, Allen Bradley, B+R

Görselleştirme: Siemens WinCC, WinCC flexible (esnek), iFix, InTouch

Kontrol sistemleri: Siemens PCS7 ve PCS7 Batch’li Box (İSA S88)