Skip to main content

Avantajlar

Yenilikçi

İşleme ve uygulama prosesleri hakkındaki know-how ve otomasyon teknolojisindeki uzmanlık vasıtasıyla müşteriye yakın çözümlerin iletişimi ve hızlı gelişimi

SİSTEMATİK

Geçerli FDA yönergeleri ve sanayi standartları (GAMP, PDA Report, ISPE kayıtlama ve Veri entegrasyonu, vs.) dikkate alınarak GMP’ye uygun denenmiş sistem geliştime ve onaylama

ETKİNLİK

Otomasyon sistemlerinin tek bir elden planlaması, uygulaması, faaliyete geçirilmesi, onaylanması ve bakımı