Skip to main content

Monitoring

VERİ TOPLAMA, GMP VERİ TOPLAMA, ARIZA BİLDİRM, KİLİT KONTROL ÇALIŞMALARI

Arıza bildirimi ve kalite açısından önemli (cGMP) verileri toplama, değerlendirme ve arşivleme, ilaç imalat sanayisi sorumlulukları dahilindedir.

İlaç imalatının tüm alanlarındaki otomasyon tecrübemiz ile işletme ile ilgili bilgi, veri toplama ve arıza bildirim sistemleri kişisel işletmeye uyarlanmış olarak uyguluyoruz. Buradaki önemli bir husus farklı sistemlerin ve arabirimlerin talep ve ihtiyaca göre verileri ileten ve hatta dağıtılan istasyonlarda görsel hale getiren ve protokol eden bir merkez veri ve arıza bildirim sisteminde birleştirilmesidir.

Packages (paketleri) de otomatikleştirdiğimiz için (fermantör, besleyici solüsyon . tampon eriyik, katışıksız besleyici solüsyon, kaplar vs.) bu birimlerin birbirleriyle baglantilarinin sağlanması konusunda Firmamız yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Sistemlerimiz endüstri standardı olarak uygulanır ve bu sebeple tüm tesis bölümlerinde kullanılır. Raporların e-posta veya SMS vasıtasıyla iletilmesi sistemlerimizde standarttır. Merkez veri toplama sistemi hem piyasada bulunan tüm bus bağlantılarını hem de talep üzerine kişisel arabirimleri ve diğer bilgi işlem sistemleriyle bilgi alışverişinde bulunmak için protokolleri hazır eder.

İşletme veri toplama amaçlı otomasyon sistemlerimiz kapsamına ve kullanım amacına göre düzenlenir. Sistem SCADA temelli veya bir pilot sistem olabilir. Verilerin birleştirilmesi ve iletişim için tüm yaygın arabirimler hazır bulunmaktadır. E-posta veya SMS ile alarm iletimi için olan kendine ait tools (araçlar) sistemimizi tamamlar.

Aplikasyon yazılımı, piyasada kullanılan standart otomasyon unsurları kullanılarak ve bu unsurlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir:

SPS ünitesi: Siemens SİMATİC, Allen Bradley, B+R

Görselleştirme: Siemens WinCC, WinCC flexible (esnek), iFix, InTouch

Kontrol sistemleri: Siemens PCS7 ve PCS7 Batch’li Box (İSA S88)