Skip to main content

Yazılım

Standard YAZILIM HAZIRLAMA VE KONFİGURASYON

 • İşlev şartnamesi ve tasarım şartnamesi hazırlanması – işlev şartnamesi (diagramlarla program akışı)
 • İşlev şartnamesinin ekleri – fonksiyon akış diagramları, İ/O listeleri, alarm listeleri, vs.
 • SW tasarım şartnamesi hazırlanması
 • Müşterilerle fonksiyon tarifi/SW tasarım şartnamesi hakkında görüşme ve eş güdüm
 • Protokol hazırlama ve değisiklik kontrolü
 • SPS konfigürasyonu
 • HMİ/PC konfigürasyonu (görüntüleme/SCADA)
 • Alarm sistemi, kullanım/şifre düzeyi, veri aktarımı (Ethernet)
 • Arşivleme ve rapor hazırlama (yazdırma konfigürasyonları)
 • Regülatör parametresi hazırlama (PİD) SPS
 • Bus konfigürasyon FMS/Ethernet (SPS ve SCADA)
 • Konfigürasyon HMİ kullanım tabloları
 • Program yorumları ve dokümantasyon
 • Yazılım dokümantasyonu ve bellek ve bilgi depolama araçları

Özel Yazılım

 • İlerletilmiş SCADA/PLS müşteriye özel tasarım ve geliştirme
 • Reçete yönetimi: kullanıcı tarafından tanımlanabilen reçeteler, GMP versiyon yönetimi, versiyon geçmişi AUDIT, çeşitli kullanıcı düzeyi
 • Reçete kontrol: sona erme reçete raporu
 • Rapor: MS raporu, MSSQL veritabanı
 • Uzak mesafe alarm: kullanıcı tarafından tanımlanabilen Alarm, Alarmgrup
  kullanıcı tarafından tanımlanabilen kademeli haftalik raporu. GSMModem/SMS/E-posta/Voicemail hakkında uzak mesafe alarm ve onaylama