Skip to main content

CİP

CIP-SIP için Otomasyon örnekleri

CİP sistemleri ve temizleme proseslerinde yüksek kalite taleb edilmektedir. Kullanılan teknikten, işleme usullerinin garantisinden, tekrar üretilebilirlikten, hijyen ve temizlik sonuçlarından talep edilen kalite de aynı oranda yüksektir.


Temizlik prosesleri için üretmiş olduğumuz otomasyon sistemlerimiz, senelerdir ilaç, gıda ve Bira üretimi sanayisinde müşterilerimizin taleplerini karşılamaktadır.


Bağımsız çalışan veya kompleks proses kontrol sistemine sahip üretim tesislerine entegre edilmiş CİP üniteleri için gerçekleştirdiğimiz otomasyonda, düzenleme, idare ve iletişim ara birimleri, sistemin ayrılmaz birer parçasıdır.


Sistemlerimiz, uygulanması ve dokümantasyonu bakımından GAMP yönetmeliğine uygundur. Otomasyon sistemlerimiz SPS (programlanabilir kontrolör) tabanlı olup, tüm işleme akışlarını kontrol eder ve düzenler. Kullanıcı arabirimleri, grafik yüzeyli panellerden, proses kontrol sistemine entegre edilmiş SCADA sistemine kadar uzanmaktadır.

Aplikasyon yazılımı, piyasada kullanılan standart otomasyon unsurları kullanılarak ve bu unsurlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir:

SPS ünitesi: Siemens SİMATİC, Allen Bradley, B+R

Görselleştirme: Siemens WinCC, WinCC flexible (esnek), iFix, InTouch

Kontrol sistemleri: Siemens PCS7 ve PCS7 Batch’li Box (İSA S88)