Skip to main content

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Aşağıdaki araştırma ve geliştirme enstitüleri ISEnin otomasyon çözümlerine ve hizmetlerine güveniyorlar.

 • ACBT/ACIB (A)
 • ARGE Biotechnologie (A)
 • Biomedizinische Forschung (A)
 • Biovertis (A)
 • FH Technikum Wien (A)
 • FH Campus Wien (A)
 • Institute of Applied Microbiology Vienna (A)
 • Intercell (A) / Valneva (A)
 • Ragdale (UK)
 • Universität für Bodenkultur Wien (A)
 • VSCHT (CZ)
 • Zürcher Hochschule Winterthur (CH)